“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc

“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 2
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 3
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 4
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 5
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 6
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 7
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 8
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 9
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 10
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 11
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 12
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 13
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 14
“Chảy máu mũi” với cosplay Đột Kích từ Trung Quốc - Ảnh 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...