Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 1

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 2
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 3
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 4
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 5
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 6

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 7
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 8
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 9
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 10
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 11

Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 12
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 13
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 14
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 15
Cận cảnh Soraka mới trong máy chủ PBE - Ảnh 16

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...