Các khách hàng nhí đáng yêu tại triển lãm G-STAR 2013

131116_anhgame_gstarkid01

131116_anhgame_gstarkid02

131116_anhgame_gstarkid03

131116_anhgame_gstarkid04

131116_anhgame_gstarkid05

131116_anhgame_gstarkid06

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...