Truyện tranh MLBB – Boom: Ma Thuật Đen tái sinh

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh

Boom: Ma Thuật Đen tái sinh (tên tiếng Anh là BOOM: The Revial of Black Magic) là bộ truyện tranh Mobile Legends: Bang Bang được Moonton công bố vào tháng 07/2019 nhằm giới thiệu tướng Lylia, Phù Thủy Nhỏ.

Cuộc xung đột giữa Ma Thuật Đen và Ma Thuật Trắng chưa bao giờ dừng lại ở Học Viện Ma Thuật. Tại sao Học Viện Ma Thuật do các pháp sư Ma Thuật Trắng điều hành? Khi cô gái tài năng quay trở lại, chuyện gì sẽ xảy ra trong Học Viện Ma Thuật? Hãy xem truyện tranh về Lylia để biết về câu chuyện này!

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 01

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 02

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 03

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 04

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 05

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 06

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 07

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 08

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 09

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 10

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 11

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 12

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 13

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 14

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 15

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 16

Truyện tranh MLBB - Boom: Ma Thuật Đen tái sinh - Trang 17

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...