Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki

Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 2
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 3
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 4
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 5
Bộ ảnh cosplay Final Fantasy X-2 của Umi Nagasaki - Ảnh 6

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...