Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm “trùm” mới

Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 1

Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 2
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 3
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 4
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 5
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 6

Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 7
Blade & Soul Hàn Quốc cập nhật thêm "trùm" mới - Ảnh 8

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...