Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài

Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 2
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 3
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 4
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 5
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 6
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 7
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 8
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 9
Biểu diễn cosplay Thần Ma Đại Lục trên đường phố xứ Đài - Ảnh 10

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...