Bà Tưng dịu dàng trong cosplay Tân Tiên Kiếm

131127_anhgame_tantienkiemcosplay01

131127_anhgame_tantienkiemcosplay02

131127_anhgame_tantienkiemcosplay03

131127_anhgame_tantienkiemcosplay04

131127_anhgame_tantienkiemcosplay05

131127_anhgame_tantienkiemcosplay06

131127_anhgame_tantienkiemcosplay07

131127_anhgame_tantienkiemcosplay08

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...