Ấn tượng với cosplay Dark Phoenix của Psyfrost

Ấn tượng với cosplay Dark Phoenix của Psyfrost - Ảnh 2
Ấn tượng với cosplay Dark Phoenix của Psyfrost - Ảnh 3

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...