Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù

Ác nhân báo thù là bộ truyện tranh giới thiệu cốt truyện trang phục Hanabi V.E.N.O.M. – Nhện Sát Thủ trong game Mobile Legends: Bang Bang do Moonton thực hiện.

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 01

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 02

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 03

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 04

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 05

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 06

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 07

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 08

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 09

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 10

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 11

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 12

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 13

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 14

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành Ảnh Game từ năm 2012 đến nay.

You may also like...