Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù

Ác nhân báo thù là bộ truyện tranh giới thiệu cốt truyện trang phục Hanabi V.E.N.O.M. – Nhện Sát Thủ trong game Mobile Legends: Bang Bang do Moonton thực hiện.

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 01

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 02

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 03

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 04

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 05

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 06

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 07

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 08

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 09

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 10

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 11

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 12

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 13

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 14

Truyện tranh MLBB: Ác nhân báo thù - Trang 15

Diệp Âm Trúc

Xin chào. Tôi là Diệp Âm Trúc, người sáng lập và điều hành GameLandVN Photo (trước đây là Ảnh Game) từ năm 2012 đến nay.

You may also like...